Assessorament i recerca


 

El fet de ser un Servei pioner en el seu camp, tant en l'àmbit  de Catalunya com de l’estat, va permetre assessorar algunes zones amb problemàtiques similars per així poder implementar solucions com la nostra. Així van néixer posteriorment els Serveis de Control de Mosquits al Delta del Llobregat, desembocadures del Tinto i Odiel a Huelva, Delta de l’Ebre, municipi de Calvià (Mallorca), etc. A part, es van assessorar a més d’una vintena d’entitats locals de diferents àmbits territorials. 
A causa del fet que el control de mosquits és un camp de treball molt nou, constantment s’han hagut de realitzar estudis i treballs de recerca. Els primers treballs realitzats es van fer a petició d’empreses del camp dels fitosanitaris, com estudis d’avaluació de l’activitat d’alguns insecticides, ja siguin larvicides, ja siguin adulticides. Destaquen els diferents estudis fets per avaluar els diferents formulats del Bacillus thuringiensis var. israeliensis, bacteri que la seva espora és utilitzada en el control de les larves d’alguns dípters (mosquits i simúlids).

Paral·lelament, van fer-se estudis sobre la distribució de les espècies d’alguns dípters picadors, com ara és el cas dels mateixos culícids i d’altres com els flebotoms, vectors de la leishmaniosi (afecta persones i gossos). Alguns estudis van ser becats per la Comissió Interdepartamental per la Recerca i la Innovació Tecnològica (CIRIT).
S’ha treballat en col·laboració amb la Universitat de Girona, en projectes desenvolupats dins de l’àmbit de la limnologia dels Aiguamolls de l’Empordà, i destaquen els treballs fets per al CCB (Consorci de la Costa Brava), amb col·laboració de diversos departaments de la Universitat de Girona per estudiar la qualitat de l’aigua dels Aiguamolls de l’Empordà.
A la segona meitat dels noranta van iniciar-se els treballs d’implementació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en el camp del control dels mosquits i l’ús del GPS pel seguiment de les aplicacions aèries.
Tots aquests treballs han estat presentats en congressos nacionals i internacionals, tant en els camps de la limnologia (Associació Espanyola de Limnologia) com del control dels mosquits ( SOVE i EMCA societats internacionals de control de mosquits i de vectors), com de gestió d’àrees humides naturals (Aiguamolls) i artificials (Sistema d’Aiguamolls Construïts).

El Servei també ha participat en projectes de recerca amb altres centres com és el cas del seguiment fet als vectors de la “llengua blava”, a partir d’un conveni signat amb el CRESA (Centre de Recerca en Sanitat Animal).
Un altre conveni signat és amb el CCB (Consorci de la Costa Brava), per a la direcció de la gestió i el seguiment de la qualitat de l’aigua del Sistema d’Aiguamolls Construïts (SAC).
El Servei també va participar en el treball de recerca per la vigilància d’arbovirus. Inicialment, es va fer amb la intenció de vigilar la possible circulació del Virus West Nile (VWN), en conveni entre l'Instituto Carlos III depenent del Ministerio de Sanidad i els tres Serveis de control de mosquits de Catalunya. Més tard es va formar la xarxa EVITAR (Red de Investigación en Enfermedades Viricas Transmitidas por Artrópodos y Roedores), actualment aquesta xarxa ha cristal·litzat al territori català amb una col·laboració entre els tres Serveis de control de mosquits i el CRESA, que són els que actualment porten la vigilància de l’arribada d’aquest virus al nostre territori.


Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
Castelló d'Empúries (Alt Empordà) - Plaça del Bruel, 1 - 17486 Empuriabrava
972.45.12.31 - 699.99.11.02
info@serveicontrolmosquits.org