Plagues urbanes


 

El medi urbà ofereix als organismes plaga unes característiques adients per al seu desenvolupament com són una climatologia i entorn favorables, recursos abundants i protecció davant possibles depredadors. Els recursos alimentaris i la disponibilitat de refugi són dos dels factors que més afavoreixen a l’aparició de plagues. La proliferació d’organismes plagues en els nuclis urbans dona lloc a una sèrie d’efectes negatius en l’activitat humana:

  • Transferència de malalties infeccioses per l’home.
  • Danys i deterioració de l’hàbitat humà.
  • Efectes negatius en el benestar humà.

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes, aus urbanes i rosegadors que poden ocasionar aquests problemes.

L’objectiu de la Unitat de Control de Plagues Urbanes (UCPU) és oferir un servei de control de plagues a les dependències de responsabilitat municipal i als espais públics, com edificis de titularitat pública, carrers, places, parcs, xarxa de clavegueram pública i enllumenat; de manera que es minimitzin els riscos per a la salut de les persones i l’impacte en el medi ambient. El que es pretén és implantar un Programa de Control Integrat (PCI) en el qual es vol reduir les espècies plaga per sota del llindar de tolerància, nivell per sota del qual l’espècie no provoca danys econòmics, en la salut o en la qualitat de vida.
Un PCI tracta el problema de les plagues a través de la combinació i integració de totes les mesures possibles per triar una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones, als altres éssers vius i a l’entorn (medi natural, edificis i infraestructures). Dins del marc del control integrat es promou la prevenció de l’aparició de la plaga mitjançant:

  • El sanejament del medi.
  • L’exclusió de la plaga.
  • El control de les estructures de l’edifici o local.
  • L’ús d’estratègies educatives per evitar comportaments que afavoreixin la proliferació de la plaga.

I si fos necessari, combatre la plaga activament a través de:

  • La consideració de mesures i tècniques físiques, mecàniques o biològiques que redueixin l’aliment, l’aigua, els amagatalls i l’accés de les plagues.
  • L’ús minimitzat de plaguicides (només si la resta d’actuacions no resulten efectives).

L’objectiu és una correcta gestió d’aquests organismes: cal un estudi de tots els aspectes que l’afavoreixen, les característiques de la plaga i un coneixement profund de totes les mesures que es poden fer servir. Es tracta d’una anàlisi a fons de cada situació per prendre la decisió més adequada. S’ha de determinar la causa real del problema, perquè hi ha una plaga, per poder-la combatre. En molts casos les empreses de control de plagues fan tractaments periòdics i sistemàtics que no suposen la solució definitiva de la plaga problema, sinó una fidelització obligada a l’empresa; en un PCI la solució pot ser definitiva mitjançant l’adopció de mesures correctores i en molts casos sense necessitat d’ús de biocides.


Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
Castelló d'Empúries (Alt Empordà) - Plaça del Bruel, 1 - 17486 Empuriabrava
972.45.12.31 - 699.99.11.02
info@serveicontrolmosquits.org