Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre (Dipsalut)

Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, desenvolupen el Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre a la demarcació de Girona.

El Programa treballa sobre dues línies d’actuació. Per una banda, s’impulsen i apliquen mesures de vigilància i control als espais públics. Per l’altra, es duu a terme una campanya de sensibilització ciutadana per evitar zones de cria en els espais privats.

En la primera fase de desenvolupament del programa (2008-2011), les accions tant de control com de sensibilització es van dur a terme als municipis de les comarques gironines que prèviament havien sol·licitat l’aplicació del programa. En la segona fase (2012 en endavant), s’insisteix en la sensibilització a la població de tots els municipis de les comarques gironines, independentment de si han sol·licitat a Dipsalut el Programa.


Mesures de vigilància, control i sensibilització

 
 • Actuacions per controlar la població de larves i de mosquits adults en espais públics (aplicació de producte per matar l’insecte)
 • Cartografia d’embornals de risc i planificació d’aplicació de larvicides: es cataloguen quins embornals del municipi cal tractar periòdicament amb larvicides bioracionals per evitar que el mosquit hi proliferi. Els embornals de risc són els que tendeixen a acumular aigua.
 • Elaboració del calendari d’aplicació del producte i formació de les brigades municipals per tal que puguin encarregar-se de dur a terme aquesta tasca.
 • Coordinació i direcció de totes les accions de tractament realitzades en els municipis, ja siguin fetes pel mateix programa, siguin fetes per empreses subcontractades o des dels ajuntaments.

 • Control dels tractaments antilarvaris. S’ha de basar en la vigilància de les aplicacions realitzades en la via pública mitjançant la recollida de mostres i comprovació de l’efectivitat de les mateixes en el laboratori i mitjançant el seguiment en eclosionadors.
 • Detecció i comunicació als ajuntaments de punts de risc de cria del mosquit tigre: es comuniquen quins són aquests punts i es recomanen mesures correctores als ajuntaments.
 • Promoció de l’aprovació d’ordenances municipals per a la no proliferació del mosquit: es facilita una ordenança tipus. És una eina que permet regular el treball dels inspectors per tal de reduir els focus que generen mosquits dins espais privats.

 • Assessorament tècnic i recomanació de mesures correctores tant dins l’àmbit públic (a ajuntaments o altres organismes) com dins l’àmbit privat (a particulars).
 • Inspecció de zones problemàtiques i amb alt nivell de queixes: l’objectiu és detectar els focus principals de mosquit tigre per tal de poder emprendre les mesures correctores necessàries i transmetre la informació necessària als veïns i veïnes per tal que evitin la cria de l’insecte als seus espais privats.
 • Creació d’un equip tècnic amb uns municipis assignats que treballa sobre el terreny per donar suport a veïns i a ajuntaments. També s’encarreguen de realitzar els estudis previs per elaborar un programa d’accions en els municipis que ho sol·licitin.


Accions d'informació i sensibilització de la ciutadania

De cada deu deteccions que es fan del mosquit tigre, només dues corresponen a l’espai públic mentre que la resta es localitzen en espais privats on es fa necessari que sigui el ciutadà qui actuï. Per aquest motiu el Programa desenvolupa nombroses accions per sensibilitzar la població de la importància d’evitar la proliferació del mosquit en els seus espais privats com, per exemple, el Projecte Educatiu del Mosquit Tigre.

Accions:

 • Distribució de material informatiu (fulletons, cartells...) on s’expliquen les mesures a prendre per tal d’evitar la proliferació del mosquit i la importància d’implementar-les.
 • Programació de xerrades i tallers informatius sobre el mosquit tigre en col·laboració amb els ajuntaments gironins.
 • Instal·lació d'un estand informatiu en mercats i fires.
 • Elaboració de recursos divulgatius per tal que els ajuntaments puguin difondre'ls a la població a través dels mitjans de comunicació locals (espot, falca de ràdio...). Atenció i resposta a les consultes ciutadanes sobre el mosquit tigre.

 • Promoció de la tasca de sensibilització i divulgació de la informació des dels ajuntaments de les comarques gironines: es facilita material informatiu i es forma el personal municipal (atenció ciutadana, policia...).
 • Promoció de la creació de brigades informatives municipals i formació de les mateixes: es tracta de persones que s’encarreguen de realitzar visites porta a porta per explicar les mesures que cada ciutadà ha de prendre a casa seva per tal d’evitar la proliferació del mosquit.
 • Educació en la prevenció del mosquit tigre als escolars i, de retruc, a les seves famílies a través del Projecte Educatiu del Mosquit Tigre.

 

Espot publicitari

Vídeo informatiu

Fulletó informatiu


Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
Castelló d'Empúries (Alt Empordà) - Plaça del Bruel, 1 - 17486 Empuriabrava
972.45.12.31 - 699.99.11.02
info@serveicontrolmosquits.org