Control integrat de mosquits


 

Els mosquits es caracteritzen per dipositar els ous a l’aigua o en llocs susceptibles de ser inundats. De l’ou en surt una larva aquàtica, que per créixer efectuarà tres mudes (4 estadis) i finalment passarà a l’estadi de pupa, moment en el qual, es produirà la metamorfosi completa i, sortirà el mosquit adult que tots coneixem. Aquest mosquit volarà i es dispersarà pel territori.

Per controlar les poblacions de mosquits, és molt més fàcil actuar sobre les larves, que ocupen un espai molt més reduït (l’aigua), que sobre els adults. Actuar sobre els adults precisa una major quantitat d’insecticides, que a més, no són selectius i afecten altres grups d’insectes que no són objecte del control, i molt beneficiosos. Mentre que actuar sobre les larves, sempre serà sobre una superfície més reduïda i amb la possibilitat d’aplicar ingredients actius selectius.

El control integrat de les larves comporta l’ús d’un ampli ventall de mesures, aquestes van des de les mesures de gestió ambiental, com pot ser la regulació del règim d'inundació, el control biològic amb la potenciació dels depredadors naturals, el control físic amb l’eliminació o arranjament de punts innecessaris de producció, i l’ús d’ingredients actius aplicats en els llocs de desenvolupament larvari, que hauran de ser el màxim de respectuosos.


 

Zones de cria de mosquits

Maresmes i aiguamolls

A les zones de maresma i aiguamolls s'hi reprodueixen mosquits dels gèneres Aedes.
Aquests mosquits tenen un comportament molt agressiu i una alta taxa de reproducció, estan actius durant tot l'any, tenen una alimentació mamòfila (mamífers), són diürns (piquen de dia), són exòfils (piquen a l'exterior), i tenen una gran capacitat de desplaçament, afectant així molts municipis de l'entorn.
Les femelles d'aquests mosquits fan les postes sobre els fangs (en sec) de les basses, estanys, closes, etc. En el moment que entra aigua (pluja, canvis del nivell del mar o rec artificial), els ous queden submergits i eclosionen les larves.
Així doncs, és molt important realitzar una tasca molt acurada de seguiment i monitoratge d'aquestes zones, controlant les noves entrades d'aigua i així aplicar les accions de control per evitar el creixement de les larves eclosionades.
La mitjana d'hectàrees tractades és d'unes 570 durant l'any.

Arrossars

Als arrossars el gènere per excel·lència és l'Anopheles.
L'Anopheles és mamòfil i exòfil, però també pot picar a l’interior, i fa desplaçaments mitjans.
Actualment, existeixen tres zones destinades al conreu de l'arròs:
· Pals: és el nucli més gran d'arrossars, i el trobem entre els municipis de Torroella de Montgrí, Gualta, Fontanilles, Palau-sator i Pals, ocupant una superfície aproximada de 760 hectàrees.
· Bellcaire: dins el terme municipal de Bellcaire d'Empordà, té menys superfície, aproximadament 160 ha, però està molt proper a l'Escala.
· Castelló: aproximadament també unes 160 hectàrees d'arrossars entre els municipis de Castelló d'Empúries i Riumors.

Per controlar les poblacions de mosquits d'aquestes zones, es realitzen quatre aplicacions aèries anuals, entre la segona quinzena de juny i la primera d’agost, amb Bacillus thuringiensis, una matèria activa d'origen biològic.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Dipsalut:


Àrees urbanes

En l'àmbit urbà anys enrere dominava la presència de l'espècie anomenada Culex pipiens o mosquit comú, amb un comportament agressiu, una alta taxa de reproducció, pica a l'interior (endòfil), una alimentació mixta (pot picar ocells i mamífers) i una curta capacitat de desplaçament. L’activitat d'aquest mosquit va de mitjan abril fins a finals d’octubre.
L'arribada del mosquit tigre (Aedes albopictus), amb les mateixes característiques dels Aedes que es desenvolupen a les zones de maresma, genera un impacte molt important sobre la qualitat de vida dels ciutadans, ja que aquests mosquits tenen la capacitat de reproduir-se en petits recipients, piquen de dia i tenen un comportament molt agressiu, generant moltes molèsties a les zones d'exterior (exòfil).
Abans de l'arribada del mosquit tigre els principals focus de cria eren els embornals de la via pública, que es controlen mitjançant tractaments periòdics amb un producte larvicida.
Actualment, la presència del mosquit tigre que cria sobretot en l'àmbit privat (en objectes artificials que poden acumular aigua de patis, jardins i horts), fa necessària una sensibilització rellevant de la població perquè conegui bé la problemàtica i apliqui mesures de prevenció al seu entorn proper.


Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
Castelló d'Empúries (Alt Empordà) - Plaça del Bruel, 1 - 17486 Empuriabrava
972.45.12.31 - 699.99.11.02
info@serveicontrolmosquits.org