Recolzament en les desinfeccions

L’equip de tractament del servei, dona recolzament en la desinfecció de contenidors de recollida de residus, de tots aquells municipis de la Mancomunitat que ho han sol.licitat #COVID19

EVEIxhmU4AEq6LJjpg