Primera eclosió d'Ochlerotatus

Dilluns 13 d'abril 2020, hi va haver una precipitació que va provocar la primera eclosió d’Ochlerotatus caspius i abans de poder finalitzar-ne el control, tenim previsió de més pluja. La feina es complica.... #mosquits #control

EV3nEVdXgAALVT-jpg