Llevantada 21 i 22 d'abril

La llevantada ens ha deixat una situació complicada. Encara hi havia recs de drenatge amb la seva funció molt limitada, dificultant molt les tasques de control de les larves de mosquit#mosquits #control #llevantada

EWX7WS4XsAA-AR6jpg